Iskolakezdésre

Nagyon sok diáknak most jár le a nyári vakáció, és kezdődik meg az iskola. Van aki várja, de a többség valószínűleg nem.

Én sem vártam sosem…de azért most jól esik rágondolni…

Egy Reményik Sándor verssel szeretném lelkesíteni azokat, akiket most valamilyen szinten érint az iskolakezdés:

Öröktűz

Egy lángot adok, ápold, add tovább;
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp
És öröktűzzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább,
És gondozd híven.

Egy lángot adok, — én is kaptam azt
Messziről, mint egy mennyei vigaszt,
Egy lángot, amely forraszt s összefűz,
Én jártam Vesta ledőlt templomában,
Az örök-égő lángot ott találtam,
S a lelkem lett a fehér Vesta-szűz.

Földindulás volt, megindult a hegy,
És eltemette a kis templomot,
De a lángot nem bírta eltemetni,
Én égve leltem ott;
És hozzá imádkoztam s benne hittem
S mint a lovag a Szent Sírról a gyertyát.
Én égve hazavittem.
Azóta szívem mélyén ég, ragyog
A viharfújta, széllengette láng,
És el nem oltják semmi viharok.

Egy lángot adok, ápold, add tovább;
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp,
És öröktűzzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább
És gondozd híven..

Marton Áron Gimnázium – Csíkszereda

Salamon Ernő Gimnázium – Gyergyószentmiklós

 

Tamási Áron Gimnázium – Székelyudvarhely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

Vörös darabontok

A Báthoryak idejében a vörös darabontok alkották az állandó székely gyalogságot, mely a harmadik kiváltságos székely rendnek felel meg, s külön rendnek számíttatott. A jobbágyokból válogattattak; hadi érdemekért nyertek, vagy egyszerű lajstromba iktatással, vagy külön pixidariusi oklevéllel rangemelést. Ha érdemtelennek bizonyult valamelyik, rendjüktől megfosztatott, és ismét jobbágyságra vettetett.

A darabontok a székekben századokra voltak osztva és élükön egy százados-hadnagy állott. Ezek felett állott a kapitány  s legfőbb parancsnokuk volt a székelyek főkapitánya, a generális és maga a fejedelem, mint székely ispán. Némelyek közülük a várakhoz: Udvarhely, Várhegy és Görgényvárához volt szolgálatra rendelve, mások a fejedelmi udvarban szolgáltak.

Ezt a kort szeretnék egy kicsit vissza hozni Székelyudvarhelyre.

Középiskolás diákok pályázhatták meg az őrségben résztvevő darabont címet, akinek június elsejétől indul a kiképzés: történelem órán vesznek részt, majd megtanulják a puskafogást, menetelést, egyszóval lassan darabonttá válnak.

Elkészült egy vörös darabontot ábrázoló, életnagyságú tábla, amelyet már a  közszemlére tettek Székelyudvarhely központjában. A figurához bárki adhatja az arcát, azaz kipróbálhatja, hogy miként fest vörös darabontként, sőt ezt akár fotón is megörökítheti.

Az első díszőrségváltás a Székelyudvarhelyi Városnapok utolsó napján,2011. június 10-én 18 órától lesz a Székely Támadt várban, ezt követően minden szombaton megtekinthetőek lesznek a darabontok.

Szeretettek várjuk Székelyudvarhelyre a darabontra kíváncsiakat.

 

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...