Székelykapu állítására

Az előző bejegyzéshez talál ez a vers nagyon:

Kapuállító
Magyari Lajos

Vaskos zábénak, írásás keretnek
karjaim feszítem, lábam vetem meg
- úgy karolok, ahogy bírok.
A homlokomat fészeknek adtam:
lakjanak galambok abban,
Erőst két vállamról röptetem.
Orcáimra tulipánt írnak,
jó míves vésővel alakítanak
- búban is huncut szemekkel.
Én fa voltam, Nagyerdő fája,
Zöld csendben nesztelen várva
- kapu-sorsom rég sejdítem.
És egyszerre ős-nehéz ütemre
Fűrész ölelt meg, sírt a penge
- így tanultam meg beszélni…
Aki kiszemelt és kidöntött,
Szívvel faragja meg a rönköt
- százezer fésze csókol engem,
eléjük fekszem és hallgatok:
Nap gyúl ki rajtam, csillagok,
tündökölni, húnyni, szólni –
mert én marasztom az elmentőt,
vigyázom nagyon a megjövőt.
Nyárra ősz, tél hull az őszre…

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

Akó – kapu

Az Akó-kapu kifejezés az évszázadok során Alcsík közepén azt a helyet nevezte meg, ahol az országútból kiszakad a Fiság völgye felé vivő útszakasz. Hosszú időn át az Akó-kapu kifejezés létezett a tudatunkban, de kaput itt nem láttak!

Az Akó-kapu egy nyelvi titok volt, amelyet ki így, ki úgy értelmezett. A szó tartalma talán még mindig titokzatos, de a Csíkszentgyörgy közössége és annak közbirtokossága úgy gondolta: a megfejtés helyett a legjobb megoldás, ha valóban egy kaput állíttatnak ide! A kapunév immár felvésve a kapura, vagyis az elnevezés megtestesült, fogalom és tárgy, egymásra talált 2004 novemberében, 12,29 méter hosszú és 5 méter magas székelykapu formájában.

A kapuállítás fontos esemény volt mindig. A kapu a család, a közösség és a nagyvilág között áll. Feliratai befelé és kifelé egyaránt erkölcsi értékeket, ítéleteket fogalmaznak meg. A Molnár György és fiai által faragott kapu több üzenetet is megfogalmaz. Leolvashatjuk róla többek között: “Isten hozott a Fiság völgyébe; Utas, ha erre jössz, s igaz úton jársz, e kapun belül szeretetre találsz”; továbbá Tamási Árontól az ismert idézet: “Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

A kapu avatáson így nyilatkoztak:
“Lehet, hogy ez a kapu a világ egyik legnagyobb székely kapuja. Lehet, hogy a Rekordok Könyvébe illik, de minket nem a grandmánia vezérelt, hanem az egyszerűség, a hagyományos motívumkincs tisztelete, a tájjal összhangban álló helyes arány. Ez a kapu megtalálta a nevét, ez a név megtalálta a kapuját. Ez a kapu az otthonosság jele, szimbóluma. Ez a kapu a Fiság völgye közösségeinek, lakosságának a hitvallása. Ez a kapu tárva-nyitva egy szebb és egy boldogabb jövő előtt, amelynek reményében élünk!”

Ahogy a szövegben írja : “lehet, hogy ez a kapu a világ egyik legnagyobb székely kapuja”. 2004-ben igaznak is mondható ez az állítás, de ezt megcáfolva 2005-ben Torja község Kézdivásárhely felőli bejáratánál 15,06 méter széles és 9,5 m magasságú székelykaput állítottak  és tudomásuk szerint ez a világ legnagyobb székelykapuja.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...