Szaploncai vidám temető

Igen, vidám, és temető! Valóban ez a neve! Ahogy a fenti kép is mutatja, nem egy megszokott temetői hangulat fogadja azokat akik felkeresik a Máramaros megyei Szaploncán található temetőt.

Máramarosról eddig nem írtam, mert kis számban élnek ott magyarok, és hiába tartozott a Magyar Királyság részéhez, soha nem is voltak azon a vidéken a magyarok többségben. Viszont így is vannak magyar vonatkozású helyek, amik lassan bemutatására kerülnek a blogon. Illetve olyan nem magyar érdekességek is, amit mindenképp érdemes megismerni. Pontosan ilyen ez a temető is.

1935-ben Stan Ion Patras a helyi fafaragó kezdte el a kopjafákat jellegzetes kékre lefesteni, és az elhunyt életét rövid archaikus versben megfogalmazni, illetve képpel szimbolizálni. Halála után tanítványa Dumitru Pop-Tincu folytatta a mesterséget, ami bizonyítja, hogy nagyon tetszett ez a helyi lakosoknak. A falu lakosai általában előre megírják, mit szeretnének a fejfájukra vésetni és azt közlik a fejfa készítőjével.

A vidámság tulajdonképpen a verssorokból, a sajátos életszemléletből árad: bárkiről is legyen szó, gyilkosról vagy áldozatról, a versfaragó fafaragó lezárt életutakat állít tanulságul az életben maradottaknak, az utódoknak. Általánosan elismert, hogy a temető legmaradandóbb értékét a sírfeliratok maguk jelentik, amelyek általában rövid alkotások.

Ma már több, mint 800 kopjafa található a temetőben, így az valóságos szabadtéri múzeum.

 

Néhány érdekes felírat lefordítva magyarra:

Itt nyugszom én idelenn
Braic Ileana a nevem
Volt öt legénygyermekem
Isten tartsa valahányat
Neked Griga megbocsátok
Bár a késed belémvágtad
Mikor leszúrtál részegen,
De eltemettél tisztesen
Itt a nagy templom tövén
Te is megtérsz majd mellém

Nyugszom én idelenn
Stan George a nevem
Szegény élet, jött a vég
Semmivé lett mint a jég
Illés napján kapáltam
A villám erősebb volt nálam
Apám megharagudott
És anyám se nyughatott
Örökké megsiratott.
Fiatalon távoztam
19 ha voltam.

 

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...