Erdélyi fészbuk

Vannak Erdélyben is nagyon jó humoristák. Ezek az emberek, miután már Erdélyben híressé válnak, a következő céljuk a nagyMagyarország, pontosabban a Showeder Klub.

Szerintem Felméri Péter neve majdnem mindenkinek ismerősnek cseng, de most inkább a Szomszédnéni Produkciós iroda egyik produkcióját szeretném bemutatni, ami arról szól, hogy Erdélyben nincs fészbuk:

(vannak benne kicsit pikáns részek is, ezért elnézést kérek, de ha a Tv-ben ezt lejátszódtak, gondoltam én is megkockáztatom itt)

http://www.youtube.com/watch?v=QEBtEIe9LoE

 

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

 

Adomák

“Az adomaköltészet: tükör, melyben megláthatjuk valamely nép eszejárását, leleményességét, gondolkozása módját. A magyar méltán híres humoráról. Ide tartozik a székely is. A tréfa, élczelődési vágy, humorizálás még akkor sem hagyja el a székelyt, midőn más emberfia az ő helyében sóhajtoznék, vagy imádkoznék. Hiába! erős lelke hozzá szokott. ” (Mátyás Sándor: Székely humor. Adomák és rajzok. – 1889 ”

Senki nem bajlódik velem

A régi, letűnt kommunista rendszerben többen arról beszélgettek, hogy nem lehet senkinek több háza, csak egy.
Egyik ember, aki városi volt, egyszer csak megszólalt, s azt mondta a többieknek:
– Maguk ezen mit rágódnak? Nekem öt házam van, de velem a kutya sem bajlódik. Igaz, jelenleg egyben lakom, de ott van még a kórház, a fogház, az anyaszentegyház s az aggmenház.

Drótozás

Midőn Erdélyben először építettek telegráfot, sokáig találgatták a jó emberek, hogy mi az? Azt mondja egyik siculus a másiknak:
– Komám! A németnek szorulhat a kapczája, mert keményen drótoztatja az országot. Fél, hogy szétesik.

A telegráf

Brassóban járt a csíki ember annak idejében s volt alkalma telegráfot látni – kívülről. Hazamegy; otthon elbeszéli, hogy micsoda különös szerzet az a„telegráfiom”. Fia bátorkodott egy kérdést kockáztatni:
– Hát apámuram! Azon az izén hogyan beszélgetnek?
– Hát bizon csak úgy, édes fiam, hogy hát képzeld, mintha egy akkora macska
volna, amely innen Brassóig elnyúlnék; s te ehelyt megcsippentenéd a farkát, s a
macska Brassóban elnyávogná magát. No, érted-e? Érted a fenyét!

 

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

Mátyás király mese

Mindenki tudja, hogy Kolozsvár nevéhez teljesen hozzáragadt Mátyás király, az igazságos király neve.

Jól esik néha a történelem évszámaiból kitekinteni, és csak a legendáknak, vicces, tanulságos történeteknek átengedni magunkat,  elhinni hogy abban a világból tényleg úgy volt, ahogy a mesében van, vagyis győz az igazság.

Jöjjön hát most egy mese Kolozsvárról, és  Mátyás királyról:

 

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

Kezdet

Kedves Látogató!

Ez az első blogbejegyzésem, melyet kiküldök a nagyvilágba, és szeretném, ezt rendszeresen megismételni. Az elkövetkezőkben információt kaphatnak, székelyföldi hagyományokról, népszokásokról, itt született hírességek életéről. Megtudhatják, hogy miért, illetve mikor érdemes ide utazni, mert bemutatom székelyföld nevezetességeit, és érdekesebbnél érdekesebb rendezvényeit.
Természetesen nem feledkezek meg a székely humorról sem, ezért az első levemet egy kis anekdotával kezdem:

A barát és a menyecske

Egy barátkolostorral szemben álló házhoz új asszonyt vitt a székely legény. Mivel a két ház elég közel közel esett egymáshoz, a menyecske pedig szépecske vala, a kertben dolgoztató barát reggelenként átköszönt a szomszédba:
-         Jó reggelt, menyecske! Szívesen lennék a kedvese!
Erre azonban a kioktatott menyecske hasonlóan válaszolt:
-         Jó reggelt kedvesem, háljunk este kettesben!
A barátnak sem kellett több biztatás, este átmászott a közkerten, bé a házba, ahol elkezdte ölelgetni a menyecskét. Ám abban a percben a szekrényből kilépett a a menyecske férje, és megragadta a barátot:

Mit keresel barát létére az én feleségemnél?
-         Jaj, édes fiam! Engem a bűnöm hozott ide. Bocsáss meg nekem, készen vagyok a büntetésre.
-         Jól van – mondta a férj. – De büntetést én magam fogom kiszabni. Áll az alku?
A barát kénytelen volt ráállni, csakhogy szabaduljon. A férj pedig becsukta  a sötét kamrába, ahová ahová előzőleg egy rossz kézi darálót meg egy zsák szemes kukoricát készített elő, aztán így szólt:
-         Ha ezt reggelig megdarálja kelmed, akkor bántódás nélkül szabadon bocsájtom, másként lesz haddelhadd!
A megszorult barátnak mit volt mit tennie, teljesítette a kiszabott büntetést, reggelig őrölte a darát, hanem attól attól fogva még a fejét is elfordította, ha meglátta a menyecskét. Idő elteltével aztán az asszony köszönt rá a barátra:
-         Jó reggelt, barát! Meleg ágyam vár rád!
Erre a pórul járt barát szemét lesütve válaszolt:
-         Ne szült volna anyád! Tán elfogyott a darád?

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...