Leány kérés

Kaptam egy nagyon jó könyvet, aminek a címe: Élet a régi Magyarországon. Érdekes, ahogy régi képekkel, szövegekkel mutatja be, milyen élet volt ezelőtt 100 évvel. Nem is volt az olyan rég, elég csak a nagyszüleinkre gondolnunk, és már az ők korukban ilyen volt az élt.

A könyv elején régi képeslapokat, családi fényképeket mutat, és fiatal párok levelezési által láthatunk még jobban bele az akkori világba.

Egy leánykérő levelet szeretnék itt megosztani, és annak a lehetséges válaszait.

 Leánykérőben, a hölgy szüleihez

Mélyen tisztelt asszonyom és nagyrebecsült Uram! Isten véghetetlen bölcsessége, ki az emberek sorsát intézi, sorsom utjait oly szerencsésen szabályozza, hogy ez a bájos lélekhez sodort, akit a gondviselés kegyelméből Önök neveltek szép, ifjú és mintanevelésü hajadonná. Sorsunk a családalapítás, az édes tüzhely megteremtése. Ezek a nemes érzelmek laktak bennem, mint ideálok, midőn annak megszemélyesítőjét fölleltem kedves Ilona leányukban. Megszeretni őt, olthatatlanul, örökre, egy pillanat müve volt s mert végre Isten megengedte érnem azt a boldog tudatot, hogy ő is szeret, most már Önökhöz fordulok, pecsételjék meg szerető  szülői áldásukkal a frigyet. Tisztességes állásom biztos jövőt nyujt mindkettőnknek és ha elnyerem negybecsü szülői beleegyezésüket, szentül fogadom, hogy engedelmes hü fiúk leszek. Negybecsü levelüket ezer reménnyel várja N. N.

Szülői igenlő válasz

Uram! Feleségemmel együtt elvem volt mindenkor leányunk házasságánál csupán a sziv érzelmeit venni figyelembe. Miután meggyőződtünk róla, hogy Ilona leányunk gyengéd vonzalmát bírja, készséggel adjuk beleegyezésünket és szivünkből kivánjuk, hogy e frigy boldogságára legyen. Készséggel öleljük Önt a keblünkre.

Egy tagadó felelet, mert ilyen is volt :

Tisztelt Uram! Nagyon sajnálom, hogy megtisztelő ajánlatát e kell utasitanom. Leányunk férjhezmenetelénél előttünk nem a sziv muló érzelmei, a felületes ifju gondolkozásnak való könnyelmü behódolás, hanem a komoly, érett szülői megfontolás az irányadó. Ez pedig inkább azt tanácsolja, hogy e frigybe ne egyezzünk bele. Mi ismerjük a bensőbb családi viszonyokat, amelyek lehetetlenné teszik, hogy az Ön ajánlatát elfogadjuk, de sietek kijelenteni, hogy az Ön nagyrabecsült személye ellen kifogásunk nincs és nem az Ön egyénisége az akadály. Fogadja kiváló tiszteletemet. N. N. 

 

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments