Kazinczyről…

Kazinczy Ferenc, író, költő, a nyelvújítás vezéralakja, Érsemjénen született 1795. október 27.-én, vagyis 254 éve.

Kazinczy Ferenc portré Dáma Simon M. Veronika festménye

Arra gondoltam, hogy nem a szokásos történeti adatokkal mutatom be az életét, hanem olyan idézetekkel, amelyek tőle maradtak ránk, vagy épp mások szavaival, ahogy bemutatták a munkásságát, életét.

Schöpflin Aladár
“Kazinczy született esztéta volt és minden törekvése arra irányult, hogy az esztétikai szépséget meghonosítsa Magyarországon. Egész élete egy esztétikai program megvalósításáért folyó küzdelem. A magyar gondolkodás reformátora akart lenni, belevinni egy addig hiányzó elemet, a szépség kultuszát…”

Kosztolányi Dezső
“Mindenki, aki magyarul ír, adós neki. ”

Fazekas István
“Kazinczy Ferenc épp` olyan szükségszerűen jelentkezik a magyar irodalomban, mint Petőfi. Amit Kazinczy a magyar nyelvben elkezdett, azt Petőfi fejezi be. Kazinczy megújította a formát, Petőfi forradalmat csinált a tartalmat illetően. A forma megújításáért szervezkedni, kritizálni, az egyre eredetibb alkotásokkal előrukkoló művészeket összefogni és vezetni kell a nyelv idálja felé. Ez szellemi diktátor szerep. Ez Kazinczy. A tartalom megújításáért meg kell ismerni a nép lelkét, a nyelv géniuszát. Ez szellemi forradalmár szerep. Ez Petőfi. És tegyük hozzá: aki forradalmat csinál a tartalmat illetően, az mindig újít a formán is. ”

Kazinczy Ferenc
“A nyelv miénk és így enyém is.
A nyelv nem az enyém, nem a tiéd,
hanem az édes miénk.”

“Nékem üres fecsegőt fest az üres fecsegés.”

“Magyarnak én azt ismerem, s csak azt …
Gondolatjait tisztán, tekervény nélkül
mondja ki…”

“Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted,
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.”

“A nyelv olyan, mint az ég a maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával.”

“A sokszínűségre kell tehát törekedni, nem amit mások óhajtának, az egyszínűségre, s a fordítás erre a legszerencsésebb szer. De nem a mi nyelvünket kell idegenné tenni igyekeznünk, hanem az idegent tenni mienkké;…”

 

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments