A Hit éve – A Hit kapuja

Gyimesbükk – 1000 éves határ

Nemrég Gyimesbükkön jártam az 1000 éves határnál, és meglepődve vettem észre, hogy a a kontamináció templom melletti gerincen új székelykapu, és az fölött 10 szép faragott oszlop található. Kíváncsian mentem közelebb és természetesen vásároltam meg a hozzá tartozó leírást, amiben így mutatják be:

„A hit évének kapcsán született meg a gondolat: legyen emlékezetes és maradandó jel a Hit Éve felhívásnak, itt népünk történelmi és vallási zarándokhelyén. …. Életünk, népünk, közösségünk tíz legfontosabb pillére, oszlopa, kulcsszava, dátuma, népi motívuma, az azokat magyarázó szavak megállítanak, és életünk újraértékelésére késztetnek. „

Megmaradás oszlopai

A megmaradás oszlopain az alábbi szavak olvashatóak, a mellette található idézet pedig a leírást tartalmazó kis könyvben olvasható:

Isten
„Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelemből kimentett engem.” (Zsoltárok 34,5)

Haza
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” – Tamási Áron

Család
„ Feleséged mint szépen termő szőlőtő oldalad mellett, fiaid mint olajfa csemeték asztalod körül, lám ilyen áldásban részesül az ember aki féli az Urat” – Zsolt. 128

Anyanyelv
„Nyelvében él, dalában érez a nemzet.” – Bartók Béla

Alkotás
„Minden nap annyit ér, amennyi értéket magából ki tud termelni. S addig él, amíg életét a saját erejével tudja táplálni. „ – Márton Áron püspök

Jog
„Az írott törvény mögött van egy másik, íratlan, s annak is igazságot kell szolgáltatni.” – Márai Sándor

Kultúra
„Kultúrát nem lehet örökölni.  Az elödők kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék úja meg újra meg nem szerzi magának.” – Kodály Zoltán

Hagyomány
„Édes hazámnak akartam szolgálni…” – Kájoni János

Egység
„Legyetek mindnyájan egyek.”  – Jn. 17,21

Szabadság
„ Nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat”

Jövő
„…reménységgel teli jövőt szánok nektek.”

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments