Márton Áron

Márton Áron püspök,  1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomokoson. Születésének a 117.-én évfordulója alkalmából gondoltam, hogy röviden leírom az életét, de rájöttem, hogy ezt nem lehet rövidre fogni.

Ezért úgy döntöttem, hogy inkább megemlékezek róla, egy rövid gondolattal, és majd a továbbiakban rászánok több bejegyzést az élettörténetére.

Nézzük, hogyan elmélkedik Bedő Zoltán, a nagy püspökről:

“Márton Áron bátor, kemény, és megalkuvást nem ismerő férfi volt. Valódi pásztor, aki elszántan óvta hitét, és védelmezte a köréje tömörült nyájat. Nem lehetett sem megtörni, sem megfélemlíteni, sem elhallgattatni. Élete utolsó pillanatáig felemelte a szavát az igazság érdekében. Az elnyomottak védelmezője, az elesettek oltalmazója volt. Felekezeti hovatartozás nélkül. Büszkék kell legyünk arra, hogy közülünk vétetett. Hálásak azért, hogy a gondviselés megajándékozott egy ilyen tiszta erkölcsű, egyenes tartású, vallási és szellemi vezetővel. Boldogak, hogy magunkénak mondhatjuk őt. Emlékét megőrizni, példáját követni, szent kötelességünk. Vallási, és világi vezetőinknek pedig fel kell nőniük az ő erkölcsi és szellemi nagyságához, hogy legyen, lehessen magyar jövő. És nem csak Erdélyben, hanem az egész Kárpát-medencében.”

 

 

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

Feleki gömbkövek

 „Kolozsvárt elhagyva Feleken vitt keresztül az út, melynek hegyein teremnek azok az óriási kőgombócok, miknek keletkezéséről nincsenek tisztában tudósaink.” Jókai Mór

Jókai Mór rajza a gömbövekről

Kolozsvár környékén a kedvelt kirándulóhelyeken megjelenő gömbköveket már a legrégebbi időkből ismerték a helyi telepesek, azonban a természettudósok csak az 1800-as évek végén tesznek említést róla.

A homokkőgömbök a Feleki hegy különleges képződményei, amelyeket a hajdani tenger áramlásának állandó görgetése közben, bizonyos mag köré lerakódott homokszemcsékből növekedtek öklömnyitől elkezdve, több mázsányi súlyú, szabályos gömbnagyságig is. Középpontjukban, magként, csigaházak, kagylók szolgálnak, ezek köré tömörülnek a homokszemcsék.
Képződésük10 – 12 millió évvel ezelőttről tehető.

A gömb alakú követ a dió nagyságtól a másfél méteres átmérőjűekig terjedt.

Sajnálatos tény, hogy a gömbkövet egy részét, mint természetes díszítőelemet hordták szét. Próbálkoztak természetvédelmi területté nyilvánítással, hogy tudják megvédeni ezeket a különlegességeket, de sajnos a kezdeményezés nem járt sikerrel.

 

A kolozsvári unitárius templom előcsarnokában található a híres Dávid Ferenc-kő, egy feleki gömbkő, amelyen állva tartotta 1568-ban, a vallásszabadságot kimondó tordai országgyűlésről visszajövet Dávid Ferenc a híres prédikációját, melynek hatására Kolozsvár egész lakossága unitárius hitre tért.

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

Kolozsvári Magyar Napok

Előző hónapra volt már egy program ajánlom, viszont augusztusban is akadnak nagyon jó programok, amelyek közül, most csak egyet szeretnék kiemelni, mégpedig a Kolozsvári Magyar Napokat, amit az idén már negyedig alkalommal szerveznek meg, augusztus 19 – 25. között.

Az utolsó sajtótájékoztatón elhangzott számok alapján egy hét alatt a következőkre számíthatnak a Kolozsvárra érkezők: 390 programpont, 250000 eurós költségvetés, közel 70 szervezettel működnek együtt, több mint 20 kiállítás, a Filmnapoknak 3 helyszíne lesz, a gyerekeknek 50 rendezvény, a fiataloknak is 50 rendezvény, több mint 30 koncert és előadás a 3 fő színpadon, 35 sörcsap, 24 médiapartner, több mint 8500 lájkoló a Facebookon, a honlapra pedig eddig 20000 látogató klikkelt.

Az eseménysorozat fénypontja a 30. évét „ünneplő” István, a király rockopera új változata lesz, amelyet 250 négyzetméteres színpadon adnak elő a Főtéren, Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas magyar táncművész, koreográfus rendezésében, többek között helyi néptáncegyüttesek tagjainak szereplésével.

Kedv csinálónak itt a video klipp:

Részletes program a rendezvény honlapján található.

 

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

Székelykapu állítására

Az előző bejegyzéshez talál ez a vers nagyon:

Kapuállító
Magyari Lajos

Vaskos zábénak, írásás keretnek
karjaim feszítem, lábam vetem meg
- úgy karolok, ahogy bírok.
A homlokomat fészeknek adtam:
lakjanak galambok abban,
Erőst két vállamról röptetem.
Orcáimra tulipánt írnak,
jó míves vésővel alakítanak
- búban is huncut szemekkel.
Én fa voltam, Nagyerdő fája,
Zöld csendben nesztelen várva
- kapu-sorsom rég sejdítem.
És egyszerre ős-nehéz ütemre
Fűrész ölelt meg, sírt a penge
- így tanultam meg beszélni…
Aki kiszemelt és kidöntött,
Szívvel faragja meg a rönköt
- százezer fésze csókol engem,
eléjük fekszem és hallgatok:
Nap gyúl ki rajtam, csillagok,
tündökölni, húnyni, szólni –
mert én marasztom az elmentőt,
vigyázom nagyon a megjövőt.
Nyárra ősz, tél hull az őszre…

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

A Hit éve – A Hit kapuja

Gyimesbükk – 1000 éves határ

Nemrég Gyimesbükkön jártam az 1000 éves határnál, és meglepődve vettem észre, hogy a a kontamináció templom melletti gerincen új székelykapu, és az fölött 10 szép faragott oszlop található. Kíváncsian mentem közelebb és természetesen vásároltam meg a hozzá tartozó leírást, amiben így mutatják be:

„A hit évének kapcsán született meg a gondolat: legyen emlékezetes és maradandó jel a Hit Éve felhívásnak, itt népünk történelmi és vallási zarándokhelyén. …. Életünk, népünk, közösségünk tíz legfontosabb pillére, oszlopa, kulcsszava, dátuma, népi motívuma, az azokat magyarázó szavak megállítanak, és életünk újraértékelésére késztetnek. „

Megmaradás oszlopai

A megmaradás oszlopain az alábbi szavak olvashatóak, a mellette található idézet pedig a leírást tartalmazó kis könyvben olvasható:

Isten
„Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelemből kimentett engem.” (Zsoltárok 34,5)

Haza
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” – Tamási Áron

Család
„ Feleséged mint szépen termő szőlőtő oldalad mellett, fiaid mint olajfa csemeték asztalod körül, lám ilyen áldásban részesül az ember aki féli az Urat” – Zsolt. 128

Anyanyelv
„Nyelvében él, dalában érez a nemzet.” – Bartók Béla

Alkotás
„Minden nap annyit ér, amennyi értéket magából ki tud termelni. S addig él, amíg életét a saját erejével tudja táplálni. „ – Márton Áron püspök

Jog
„Az írott törvény mögött van egy másik, íratlan, s annak is igazságot kell szolgáltatni.” – Márai Sándor

Kultúra
„Kultúrát nem lehet örökölni.  Az elödők kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék úja meg újra meg nem szerzi magának.” – Kodály Zoltán

Hagyomány
„Édes hazámnak akartam szolgálni…” – Kájoni János

Egység
„Legyetek mindnyájan egyek.”  – Jn. 17,21

Szabadság
„ Nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat”

Jövő
„…reménységgel teli jövőt szánok nektek.”

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

Augusztus

Radnóti Miklós

A harsány napsütésben
oly csapzott már a rét
és sárgáll már a lomb közt
a szép aranyranét.
Mókus sivít már és a büszke
vadgesztenyén is szúr a tüske.

1940. július 21.

Augusztus

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...