Érzések és rímek

Május 22-24 között a budapesti Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 7. A és 7. B osztályának mutathattam meg Erdélynek egy kis részét. Nagy vonalakban a következő településeket tartalmazta az utazás: Nagyvárad (1, 2,3), , Kolozsvár (1,2), Torockó (2), Tordai hasadék és sóbánya, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva, és Arad.

A gyerekeknek az egyik faladatuk az volt, hogy az első nap élményeit vers formájában örökítsék meg. A tanáruk, név szerint Szepesi Dániel, úgy döntött, hogy nem csak az első napot, hanem az egész utazást, rímekbe foglalja, és engedélyét adta, hogy közzé tehessem itt. Így kérem fogadják/olvassák sok szeretettel, egy tanár élményeit, érzéseit a rövid kis Erdély-i kirándulásáról:

Kaleidoscope Transylvaniae
(egy utazás margójára)

Lónyay utca hajnalban
félhomály minden ablakban
utunk lesz jó, ha vége jó
buszunk, mint egy ringó hajó.

Autópályán suhanva
Partiumba eljutva
Nagyvárad szép utcáin
Megázni nem túl fáin.

Király-hágó vad pompája
Tündérország ó pampája
völgyeid fölött vak köd ül
régmúlt korok árnya kövül.

Kalotaszeg, Bánffyhunyad
bizarr, furcsa képet mutat.
Cigány palotáid giccse
Mit mondana róluk Nietzsche?

Kolozsvár, te ősi csoda
ne hívjunk úgy: Cluj-Napoca!
Kincses voltál, leszel s vagy
Tudja, kinek esze nagy.

Funarnak is belédtört
a bicskája, te fennkölt
büszke város, pátriája
Bocskainak és Mátyásnak.

Házsongárdi temető
nagyjainknak mementó
fejfáid közt sétálva
az idő mintha megállna.

Házsongárdi temető
mennyi sírhely, Teremtő!
a hangulat középkori
halandó, memento mori!

Torockó, te drágakő
nyugalmad oly megnyerő
Székelykő és Ordaskő
elegáns két úrinő.

Torockó, te mesefalu
kit érdekel itt Cefalú,
erdeidben medve kószál
magasodik szilaj kőszál.

Szinte hallható a csend
csodálatos ősi rend,
nem hiányzik a város
Szeged, Pécs vagy épp Háros.

Szép Tordai-hasadék
felhőidnek hasa kék,
Szent Lászlóról vall a rög
kinek lova volt a Szög.

Tordán -mi nem Háromszék -
ott mondták ki nagyon rég
a lutheránus s a helvét
vallás szabadság-elvét.

Gyulafehérvár pora
itt volt egykor a hona
Gábornak, ki Bethlen volt,
Sajnos nem él már, megholt.

Emléked ma ott lebeg
bár váradban jelenleg
Mihail Viteazul
hírneves román Vazul

pöffeszkedik konokon
mint holmi „cár kolokol”
Tied Erdély aranykora
ismerjük el „sine mora”!

Ó, memoria rerum
Itt nem volt „ave verum”
Rákóczi György, Apafi
Egyik sem volt kurafi.

Kollégium Nagyenyeden
dícső a múlt, zord a jelen
szürkeállományból jeles
állapotod rettenetes.

Nagyenyedi deákok
büszkék rátok a lányok
felléptetek keményen
labanc-verni serényen.

Kónya Tibor úr, a bátor
nem retten meg a lármától
lelkipásztor egyébként ő
tánctudása nagyon menő.

Kónya Tibor úr személye
nyegle kamaszfiúk réme
Néptánclépést tőle leshetsz
Jobb, ha most nem feleselgetsz!

Böjte Csaba, dévai szent
minden nagyképűségtől ment’
kallódóknak megmentője
sok porontyot megment ő, jeeee!

Arad, gyász-emlékű város
Szegeddel szinte határos
Haynau, te beste lélek
ne dicsérjen hálaének!

A zsarnokság rég a múlté,
jobb helyette a sok multi,
hiszen ki lett végezve már
a Ceausescu-házaspár.

Román-magyar megbékélés
jobb, mint egy székely felkelés
s mondhatná, ki inná borát:
„román-magyar két jó barát…”

Ó Zita, te Sebestyén
Szülőhelyed nem Pöstyén,
Büszke székely lányként állsz
Erdélyországban, vártán!

Sofőrünknek örök hála,
hazahozott biztonságba’
legyen áldás az életén,
jól vezet ő, úgy vélem én!

Zápor után jött zivatar
csak az időnk volt elég……rossz
befejezem most és itt
olvassunk sok Márait!

Szepesi Dániel

 

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments