Vörös darabontok

A Báthoryak idejében a vörös darabontok alkották az állandó székely gyalogságot, mely a harmadik kiváltságos székely rendnek felel meg, s külön rendnek számíttatott. A jobbágyokból válogattattak; hadi érdemekért nyertek, vagy egyszerű lajstromba iktatással, vagy külön pixidariusi oklevéllel rangemelést. Ha érdemtelennek bizonyult valamelyik, rendjüktől megfosztatott, és ismét jobbágyságra vettetett.

A darabontok a székekben századokra voltak osztva és élükön egy százados-hadnagy állott. Ezek felett állott a kapitány  s legfőbb parancsnokuk volt a székelyek főkapitánya, a generális és maga a fejedelem, mint székely ispán. Némelyek közülük a várakhoz: Udvarhely, Várhegy és Görgényvárához volt szolgálatra rendelve, mások a fejedelmi udvarban szolgáltak.

Ezt a kort szeretnék egy kicsit vissza hozni Székelyudvarhelyre.

Középiskolás diákok pályázhatták meg az őrségben résztvevő darabont címet, akinek június elsejétől indul a kiképzés: történelem órán vesznek részt, majd megtanulják a puskafogást, menetelést, egyszóval lassan darabonttá válnak.

Elkészült egy vörös darabontot ábrázoló, életnagyságú tábla, amelyet már a  közszemlére tettek Székelyudvarhely központjában. A figurához bárki adhatja az arcát, azaz kipróbálhatja, hogy miként fest vörös darabontként, sőt ezt akár fotón is megörökítheti.

Az első díszőrségváltás a Székelyudvarhelyi Városnapok utolsó napján,2011. június 10-én 18 órától lesz a Székely Támadt várban, ezt követően minden szombaton megtekinthetőek lesznek a darabontok.

Szeretettek várjuk Székelyudvarhelyre a darabontra kíváncsiakat.

 

Erdélyről egy Erdélyben élő idegenvezető

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments